אודות חברה משותפת

חברה משותפת
hevra_meshutefet(1)מעגל הקשבה כדרך ליצירת חברה משותפת ומעגלים במגזר הערבי.אחד המוקדים של העמותה הוא חברה משותפת. אנו חולמים על חברה ישראלית שהיא בית ליהודים וערבים במשותף, שכולם חיים בו באווירה של שוויון בתרבות, שפה,דת ועוד.

העמותה פועלת במערכת החינוך ובקהילה הערבית והיהודית בנפרד ויוצרת תכניות קיום-משותף בחינוך הפורמלי והלא-פורמלי. אנו עובדים עם מנהיגים, עם נשים, עם נוער וילדים. הפרויקטים שלנו כוללים  למידת פתרון קונפליקטים, למידת קהילה משותפת בערים מעורבות, מנהיגות נוער, העצמת נשים משותפת ותכניות פיילוט ליצירה מודעת של חברה משותפת אמיתית.

בין הפרויקטים האחרונים שלנו:

§          קורס מנחים לערבים

§          תכנית משותפת לתיכונים שפרעם-הרדוף, בשיתוף עם עמותת סלאם שלום

§          תכנית לנשים ערביות-יהודיות במרכז קהילתי ערבי-יהודי בעכו

§          תכנית לתלמידי כיתה ד' בשני בתי ספר בעכו (יהודי וערבי)

§          פיילוט למנהיגים יהודים וערבים ליצירת חברה משותפת אמיתית (מנכ"לי עיריות, מנהלי עמותות, מנהלי עסקים ועוד)

 

עבודה משותפת היא הבסיס למעגל הקשבה, ועקרון זה מלווה גם את ההנחיה שלנו: בכל מקום שאפשר אנו מנחים בשיתוף – שני מנחים למעגל. מעגלים משותפים ליהודים וערבים מונחים ע"י מנחה ערבי ומנחה יהודי בשיתוף. אנו מכשירים מנחים ערבים לעבודה זו ולעבודה בקהילה הערבית.

עמותת מעגל הקשבה, רחוב בית לחם 59, דירה 4, חיפה. מיקוד 3556814, 054-6924044