מחקר בארה"ב – הקשר בין השתתפות במעגלים ובין רמת אלימות

דרך המעגל מכוונת להעצים הערכה עצמית וללמד כישורי חיים שיאפשרו לתלמידים להתמודד נכון עם אתגרי החיים.

במחקר שנעשה בארה"ב עבור אוהיי, ארגון האם של עמותת מעגל הקשבה בארה"ב, הוכח כי אצל תלמידים שהשתתפו לפחות במעגל אחד בשבוע, פחתה רמת האלימות ועלו ציוניהם בהתמדה. איכות חדשה של תקשורת נוצרה בין תלמידים אלה לבין הקהילה הסובבת אותם. התלמידים למדו לתת אמון אחד בשני, לפתח אחריות שהתחלקה בין כל חברי הקבוצה, לדון בנושאים מתוך גישות שונות ולגבש יחד החלטות משותפות.

נכון לינואר 2009, כ-750 אלף תלמידים בבתי הספר בלוס אנג'לס משתתפים במעגלי הקשבה בתמיכה ובסיוע של עיריית לוס אנג'לס, אשר אימצה את המעגלים ומרחיבה את פעילותם בבתי הספר שבתחומה.

עמותת מעגל הקשבה, רחוב בית לחם 59, דירה 4, חיפה. מיקוד 3556814, 054-6924044