מעגל הקשבה בחינוך

hinuchמעגל ההקשבה מאפשר לנו לתרגל ולפתח הקשבה עמוקה לסובב אותנו ולעולמנו הפנימי.
מרכזו – סיפורים שמביאים להבנה וקבלה של צרכי היחיד והקבוצה.
כוונה מרכזית של מעגל ההקשבה היא לספק לכל משתתף את תחושת הערך של חווייתו הפרטית ואת הידיעה הפנימית שכל יחיד חשוב.
למעגלי ההקשבה יכולת מיוחדת לענות על צרכים שמערכות ההוראה והטיפול הרגילות לא תמיד הצליחו לענות עליהם. תלמידים שחוו את מעגל ההקשבה קיבלו אותו באהבה, שיתפו אתו פעולה וגילו כבוד אחד לשני, כבוד לכללי הדרך, תוך חיזוק הערכתם העצמית.
דרך מעגל ההקשבה מאפשרת לתלמידי בתי הספר, בכיתות רגילות ובכיתות אתגר, לילדים ונוער בסיכון, להתמודד עם האתגרים בלמידה, בקשב ובהתנהגות. דרך יצירת המיכל הבטוח, חוויית השותפות והתמיכה ההדדית מאפשרת התמודדות עם קשיים ממקום אחר.

במעגל, החוויה שבה התלמיד מקבל את חפץ הדיבור לידיו והמעגל כולו מקשיב לו, הינה חוויה משמעותית עבורו. אנשי הצוות והתלמידים מדברים
ומקשיבים מהלב – כולם "בגובה העיניים".

התרגול של הקשבה ודיבור מהלב מתוך סובלנות וחוסר שיפוטיות, מאפשר יצירתאקלים המשפיע לטובה על חיי היומיום של המשתתפים, המסייעת בפתרון קונפליקטים ללא אלימות מילולית או פיזית ויוצרת סביבה לימודית, חברתית, מקצועית פורייה, תומכת ומעצימה .בחברה שבה בדרך כלל מרגישים ילדים/נערים מנותקים וללא קשב, מעניקה להם דרך מעגל ההקשבה את המיכל הבטוח לחלוק את דאגותיהם ולחגוג את הישגיהם. בנוסף, מאפשר המעגל הזדמנות לברר את טיבם של היחסים עם עצמם, עם אחרים ועם הקהילה שסביבם.
לדוגמא: במעגלים עם בני נוער מושם עיקר הדגש על עזרה לנערים לעבור משלב הילדות לשלב הבגרות. בתהליך הלמידה וההעמקה במעגל מתבהרים לנערים ערכיחייהם. הבהירות מאפשרת קבלת אחריות על ההחלטות בקשר לחברויות, לצוות בית הספר, למשפחה, למיניותם, לשימוש בסמים ובאלכוהול, לדרך שבה הם נוהגים באחרים ולהשפעה האישית שלהם על החברה. דרך המעגל מכוונת להעצים הערכה עצמית וללמד כישורי חיים שיאפשרו לתלמידים להתמודד נכון עם אתגרי החיים.

במחקר שנעשה בארה"ב עבור אוהיי, ארגון האם בארה"ב, הוכח שתלמידים המשתתפים לפחות במעגל אחד בשבוע, רמת האלימות ירדה וציוני התלמידים עלו בהתמדה תוך יצירת איכות חדשה של תקשורת בין התלמידים והקהילה הסובבתאותם. התלמידים לומדים לתת אמון אחד בשני, לפתח אחריות המתחלקת בין כל חברי הקבוצה, לדון בנושאים מתוך גישות שונות ולגבש יחד החלטות משותפות.
נכון לינואר 2009  כ-750 אלף תלמידים בבתי הספר בלוס אנג'לס משתתפים במעגלי הקשבה בתמיכה ובסיוע של עיריית לוס אנג'לס אשר אימצה את המעגלים ומרחיבה את הפעילות בבתי הספר שבתחומה.

עמותת מעגל הקשבה, רחוב בית לחם 59, דירה 4, חיפה. מיקוד 3556814, 054-6924044