מסלול הכשרת מנחים מטעם העמותה

מסלול הכשרת מנחים מטעם עמותת מעגל הקשבה

אנו רואים חשיבות ומחויבות להשתתפות לאורך כל תהליך ההכשרה.
תהליך ההכשרה בנוי מחמישה שלבים:
א)    הגשת מועמדות
ב)     הכשרה
ג)      התנסות
ד)     חונכות
שלבים ג' ו-ד' יחד נקראים 'התמחות'
ה)    סיכום וטקס הסמכה

שלב א' – הגשת מועמדות
1.       לתחילת התהליך יש להגיש קורות חיים, בצרוף מכתב  מוטיבציה וכוונה.
2.       השתתפות במעגל חשיפה, או כל מעגל אחר שהוא דרך העמותה.  (כבדיקה להמשך הדרך).
3.       מפגש הכרות עם צוות ההכשרה של העמותה.

שלב ב' – הכשרה
קורס מנחים בן 112  ש"ש המקנה תעודת השתתפות.

שלב ג' – ד' :  שלבים אלה יתקיימו על פי אחת משתי האפשרויות:

1. כאשר העמותה מקיימת מספיק קורסים וישנה אפשרות לשתף מתמחים:
שלב ג' - התנסות
משך ההתמחות, לתקופה מינימלית של חצי שנה עד שנה וחצי,  בה המתמחה משתתף מן המניין  במינימום 10 מעגלים המונחים ע"י מנחה מוסמך מהעמותה:
1.       המתמחה ייטול חלק כמשתתף במעגל.  המנחה יידע את המתמחה בתכנון המעגל  וישתף אותו בסיכומו.
2.       המתמחה משלב מסוים (על פי שיקול דעת המנחה),  ינחה ב – CO.
3.       בהמשך התהליך המתמחה ינחה לבד את המעגל בנוכחות המנחה ועל פי שיקול דעתו.
4.       בתום פרק זה תהיה הערכה מעצבת בהשתתפות מנחה המעגל התהליכי  והמתמחה בה יוחלט אם יעבור לשלב החונכות או שיידרש להמשך העבודה ההתנסותית.
o       ישנה חשיבות  להשתתפות במעגלים  מגוונים, דהיינו: מעגלים תהליכיים, חד פעמיים  ועם אוכלוסיות שונות .
o       משלב זה ואילך, המתמחה משתתף באופן קבוע במעגל עמיתים, פוד צפוני או כל פוד אחר שייווצר, וינחה אותו מעת לעת כחלק מתהליך ההכשרה.
שלב ד' – החונכות
ההתמחות תלווה בחונכות והדרכה מקצועית מתוך צוות מעגל ההיגוי והיא תכלול:

  • הנחיית 5 מעגלים באופן עצמאי וכתיבת  דוחות בעקבותיהם.
  • מתוכם שני מעגלים בנוכחות  טריינר מהעמותה.

2. כאשר אין לעמותה קורסים לשתף בהם מתמחים:

  • שלב ג'- התמחות (סטאז')- המתמחה יצור 10 מפגשים בהם ינחה באופן עצמאי ויכתוב דוחות בעקבותיהם.

מתוך 10 המפגשים יהיו שני מעגלים תהליכיים בני 4-6 מפגשים עבור קהלי יעד שונים.
שלב ד'- חונכות- טריינר יצפה בשני מפגשים מתוך ה10 הנ"ל, בתשלום.
במהלך פרק זה תהיה הערכה מעצבת בהשתתפות הטריינר והמתמחה.

  • בסיום קורס הכשרת מנחים, תיפגש קבוצת עמיתים ל-10 מפגשים חודשיים. הקבוצה תכלול  מתמחים מקורסים שונים. הקבוצה תהווה מקור להעמקה וללמידה.

הקבוצה תתקיים בצפון או במרכז.

בתאריך 20 למרץ 2014 נוספה החלטה:
א. על מנת לקבל תעודת מנחה מטעם עמותת מעגל הקשבה, בקורס שניתן ע"י טריינרים שמנחים הכשרה פרטית שלרא דרך העמותה, ובכך לזכות בקרדיט העמותה ובשייכות לקהילת המעגל, על המתמחה לעבור שתי צפיות על ידי טריינר העמותה, שלא היה מנחה הקורס שעבר המתמחה..
ב. התשלום לטריינר זה עבור הצפיות: 300 ₪ + נסיעות, עבור כל צפייה.
ג. עלות קבלת תעודה: 300-400 ₪, עפ"י יכולת המתמחה.

הודעה על אפשרות קבלת תעודה מטעם העמותה תינתן למשתתפי הקורס עוד בתחילתו, וכמובן למתמחים בתחילת ההתמחות.

שלב ה' – סיכום וטקס הסמכה
בסיום התהליך יתקיים מפגש הערכה וסיכום עם צוות הערכה ממעגל ההיגוי כאשר חלקו הראשון יערך בהשתתפות המתמחה ובשני צוות הערכה בלבד.
טקס הסמכה חגיגי בנוכחות קהילת מעגל הקשבה

                 לפרטים נוספים והרשמה בעמותת מעגל הקשבה :
hakshava.info@gmail.com

עמותת מעגל הקשבה, רחוב בית לחם 59, דירה 4, חיפה. מיקוד 3556814, 054-6924044