עמותת מעגל הקשבה, מירון 30 מעלות (אצל נועה מעיין) מיקוד 1380400 052-6123986