שלום מתנהל בקשרים הבין-אישיים

SharedSociaty-4peopleכוונת "עמותת מעגל הקשבה" היא לפתח בחברה הישראלית מיומנויות לתקשורת לא אלימה, מתוך אמונה כי השלום אינו רק דבר פוליטי, אלא מתחיל מחייו של כל אחד ואחד מאתנו, והאופן בו אנו מתנהלים בתוך קשרינו הבין-אישיים.

ב"מעגל ההקשבה" יש פוטנציאל להקשבה בין אנשים וקבוצות אשר ביניהם שסע, שונות או קונפליקט. דרך הסיפורים האישיים המובאים אל המעגל נוצר מפגש אנושי המאפשר להביא גם נושאים קשים או טעונים בתקווה להתמרה, ריפוי ופתרון לא אלים של הקונפליקטים.

העמותה אינה מונחית על ידי אידיאולוגיה פוליטית אלא על ידי ההכרה כי כולנו בני אנוש עם בעיות דומות, תכונות משותפות וצורך בסיסי לספר ולהקשיב.

עמותת מעגל הקשבה, רחוב בית לחם 59, דירה 4, חיפה. מיקוד 3556814, 054-6924044